4cimry

Dolní Moravice

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s níže uvedenými pokyny.

Podmínky příjezdu a odjezdu

1. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 hodin, není-li dohodnuto jinak.
2. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti správci penzionu.
3. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány v den ukončení pobytu do 10:00 hodin, není-li dohodnuto jinak. Správce provede zběžnou kontrolu pokoje.
4. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda připsána k úhradě v plné výši.
5. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Podmínky během pobytu

1. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele. Před ubytováním je host povinen mít zaplacenou kauci ve výši …… Kč.
2. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu.
3. Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření.
4. Ubytování domácích mazlíčků není povoleno.
5. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.
6. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do penzionu řádně očistili obuv.
7. Prosíme ubytované hosty, aby v zimním období nosili domácí obuv.
8. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holicí strojek, fén apod.) a osobní potřebě (notebook, nabíječka apod.). Host nesmí přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
9. Noční klid v penzionu platí v době 22:00 – 6:00 hodin.
10. Neubytovaným návštěvníkům není vstup do penzionu povolen.

Další ujednání

1. V ceně ubytování je ložní prádlo, ručníky, toaletní potřeby. Výměna veškerých potřeb probíhá při úklidu po skončení pobytu, není-li dohodnuto jinak.
2. V prostorách penzionu právě probíhá rekonstrukce, na Váš pobyt však nemá vliv. Přesto prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do míst označených cedulemi, která na probíhající úpravy upozorňují.
3. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby, a to jak v pokoji, tak v ostatních prostorách penzionu. Rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost.
4. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
5. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto prosím vždy zamykejte.
6. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
7. Každý host je povinen neprodleně ohlásit správci penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny jsou dostupné na telefonních číslech:
- TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
- ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
- POLICIE 158
8. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení je provozovatel oprávněn ukončit ubytování ihned a bez náhrady.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Mirka & Tomáš Komínkovi
+420 733 757 335
+420 737 643 574

 


Kde nás najdete

mapka

Obec Dolní Moravice je malá horská vesnička, nacházející se na úpatí Hrubého Jeseníku.

KONTAKT

Penzion 4cimry
Miroslava Komínková
Dolní Moravice 95
795 01 Rýmařov
Telefon: +420 733 757 335
Email: 4cimry@seznam.cz